Civil

civil

Dret Civil: Patrimonial, contractes, responsabilitat civil, accidents

Dret de família: Divorcis, ruptures, modificació de mesures, guarda i custòdia

Dret de Sucessions: Herències, testaments, pactes

Dret Processal