A la feina hi ha companys que arriben tard, ara el nostre cap està instal·lant uns dispositius automàtics per fer-nos fitxar a l´entrada i a la sortida. Això és legal? Hem de pagar justos per pecadors?

L’empresari pot imposar de forma unilateral les mesures que cregui convenients per controlar si els treballadors compleixen amb l’horari de treball. En aquest sentit , l’adopció d’un sistema de fitxatge entra dins de les seves facultats de direcció i control de la mateixa manera que podria obligar als treballadors a fer-los signar al entrar i sortir del seu lloc.

En qualsevol cas, els sistemes de control que estableixi hauran de respectar la dignitat i la intimitat dels treballadors, així per exemple en cas de treballadors discapacitats el sistema de control haurà de ser accessible per a ells i tampoc es podrien instal·lar en els serveis o els vestidors per controlar el temps que s’hi estan.

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close